• TKB SỐ 2 - TUẦN 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 (Thực hiện từ 13/9/2021)
  | Trường THCS Quang Trung | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THCS Quang Trung | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 7 - TUẦN 21, HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THCS Quang Trung | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
  TKB SỐ 7 thực hiện từ ngày 25/01/2021
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 6 - TUẦN 19 (Thực hiện từ ngày 11/01/2021 - Chính thức)
  | Trường THCS Quang Trung | 830 lượt tải | 1 file đính kèm
  TKB LỚP HỌC TUẦN 19.docTHCS QUANG TRUNGNăm học 2020 - 2021Học kỳ 2THỜI KHOÁ BIỂUSố 6 Lớp 61GVCN: Phan Thị Hoàng Oanh (Thực hiện từ ngày 11 tháng 01 năm 2021)    Buổi sáng THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7  ChCờ - TâmTh.Dục - TuấnLí - ĐạoVăn - DưĐ.Sách ...
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THCS Quang Trung | 90 lượt tải | 1 file đính kèm
  THỰC HIỆN TỪ TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2020
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THCS Quang Trung | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 THỰC HIỆN TỪ TUẦN 3 NĂM HỌC 2020-2021
 • THỜI KHÓA BIỂU SỐ 1 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THCS Quang Trung | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
  ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1 
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 156
Tháng trước : 1.134